main-page-na-webstranku-slovak-lines-300x600px-1.jpg
BANNER NA MAIN PAGE 300x600px2.jpg

Moja bezpečnosť

Cestovanie je nevyhnutná súčasť nášho života. Stáva sa stále rýchlejším, cesty sú preplnené, medzi účastníkmi cestnej premávky vládne nervozita. Veľa dôvodov zaujímať sa o bezpečnosť svojho cestovania. Vo všetkom, čo pre Vás robíme, je Vaša bezpečnosť na prvom mieste. Dôsledne sa preto staráme o:

Bezchybný technický stav našich autobusov

- Najlepšou prevenciou je nízky vek vozového parku. Pravidelne preto investujeme do nákupu nových autobusov.
- Autobusy prechádzajú v zmysle platnej legislatívy pravidelne kontrolou na STK.
- Používame vlastný interný systém kontrolných intervalov údržby a opráv vozidiel, ktorý je podstatne intenzívnejší než stanovuje legislatíva.
- Absolútnou prioritou je kontrola brzdného systému vozidla, kontrola riadiaceho mechanizmu a funkčnosť osvetlenia vozidla.
- Vodiči kontrolujú technický stav autobusov pred započatím jazdy, počas prepravy, pri ukončení jazdy a tiež pri odovzdaní vozidla ďalšej zmene.

Dodržiavanie jazdných časov, povinných odpočinkov a bezpečnostných prestávok vodičov

- Striktne dodržiavame a sledujeme povinné odpočinky vodičov určené platnou legislatívou.
- Povolanie vodiča je veľmi náročné a dodržiavanie všetkých odpočinkových noriem je nevyhnutné pre Vašu maximálnu bezpečnosť. Je smutnou praxou, že nirktorí dopravcovia tieto predpisy nerešpektujú, alebo dokonca úmyselne obchádzajú.

Dodržiavanie prepravnej kapacity vozidla

- V našej spoločnosti máme autobusy s rôznym vnútorným vybavením a preto je v nich počet miest pre cestujúcich rôzny podľa typu vozidla.
- Vodič je povinný kontrolovať koľko ľudí má v autobuse a vzhľadom na bezpečnosť nesmie prekročiť kapacitu vozidla.
- Vďaka funkcii v strojčeku na výdaj lístkov, vie vodič v ktorýkoľvek moment zistiť, koľko ľudí je práve v autobuse.
- Všetky údaje súvisiace s vykonávanou linkou sú uložené v strojčeku na výdaj lístkov a po dojazdení sú tieto údaje bezkontaktným spôsobom stiahnuté do internej siete firmy.  Aj takým spôsobom vieme zistiť, či vodič neprekročil prepravnú kapacitu vozidla.

Prispejte aj Vy k svojej bezpečnosti na cestách a vo vozidlách, ktoré sú vybavené bezpečnostnými pásmi sa pripútajte. Miesto na sedenie opatrené bezpečnostným pásom je viditeľne označené piktogramom. Autobusy spoločnosti Slovak Lines sú vybavené bezpečnostnými pásmi v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

- V medzinárodnej doprave sú bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách.
- Na diaľkových linkách vo vnútroštátnej doprave sú bezpečnostné pásy minimálne na predných sedadlách a ostatných sedadlách, ktoré nie sú chránené predchádzajúcim sedadlom.
- Prosíme Vás o rešpektovanie bezpečnostných pokynov vodiča, aj keď to možno nie je pre Vás to  najpohodlnejšie. Ide nám o Vašu bezpečnosť.