Správa Autobus. stanice Mlynské nivy

Nástupištia autobusovej stanice sú prístupné počas 24 hodín. Budova autobusovej stanice je v noci od 23.00 hod. do 4.00 hod. uzavretá.

Všeobecné podmienky užívania Autobusovej stanice Mlynské nivy Bratislava

Prevádzkový poriadok autobusovej stanice Mlynské nivy Bratislava

Cenník užívania Autobusovej stanice Mlynské nivy Bratislava

Správa Náhradnej autobusovej stanice Nivy

Nástupištia autobusovej stanice sú prístupné počas 24 hodín. Budova autobusovej stanice je v noci od 23.00 hod. do 4.00 hod. uzavretá.

Kompletný rozpis odchodov všetkých dopravcov

Prevádzkový poriadok Náhradnej Autobusovej stanice Nivy Bratislava

Cenník užívania Náhradnej autobusovej stanice Nivy