19. októbra vás radi uvidíme na podujatí Študuj dopravu

október 18, 2018

Najmodernejší autobus, zaujímavé technologické inovácie ako aj prácu vodičov či dispečerov predstaví dopravca Slovak Lines žiakom základných škôl. Ako partner podujatia Študuj dopravu chceme motivovať mladých k štúdiu v oblasti dopravy.

Dopravca Slovak Lines priblíži mladým žiakom, aké sú trendy a zaujímavosti v odvetví autobusovej dopravy. Praktické ukážky budú súčasťou podujatia Študuj dopravu organizovanom pod záštitou ministerstva dopravy. Uskutoční sa tento piatok 19. októbra v Múzeu dopravy Bratislava na Šancovej od 9. do 17. hodiny.

Žiaci si budú môcť prezrieť zvonku aj zvnútra najmodernejší autobus Slovak Lines, ktorý jazdí na linke Bratislava-Viedeň. Vyskúšať si v ňom budú môcť rôzne zaujímavé inovácie, ktoré sú prínosom pre pohodlie a bezpečnosť cestujúceho i vodiča autobusu. Príkladom je multimediálny systém ponúkajúci výber filmov a hudby, on-line kameru či servisné informácie.

Na druhom zo stanovíšť Slovak Lines si budú môcť žiaci pozrieť dispečerský systém monitorovania autobusov na cestách, či vyskúšať si strojček na výdaj cestovných lístkov, a to rovnaký model, aký v premávke obsluhuje vodič autobusu.

Bezplatný vstup aj bohatý program

Vstup na akciu Študuj dopravu je bezplatný. Akcia je určená prioritne  žiakom základných škôl a ich rodičom, ktorí sa rozhodujú o voľbe budúceho povolania. Zavítať na ňu však môže ktokoľvek.

Popri praktických ukážkach či dopravných kvízoch bude súčasťou podujatia kariérne poradenstvo. Partnermi akcie sú totiž okrem dopravcov aj vzdelávacie organizácie. Predstavené budú študijné a učebné odbory v oblasti dopravy (s kódom „37“), ktoré je možné študovať na stredných odborných školách.