Bezbariérové spoje sú vyznačené v cestovných poriadkoch

jún 19, 2015

Aby sme vám uľahčili rozhodnutie, kedy je najlepšie cestovať, v cestovných poriadkoch sme vyznačili bezbariérové spoje. Z celkového počtu spojov v prímestskej doprave má nové značenie až 46% spojov.
Bezbariérové spoje sú označené piktogramom vozíčka. Nájdete ich v cestovných poriadkoch zverejnených na webstránke Slovak Lines a tiež vo vyhľadávači spojení cp.sk. V priebehu leta budú cestovné poriadky s doplneným piktogramom vylepené aj na všetky zastávky Slovak Lines.