Cestujte s Martinom Benkom

máj 30, 2016

Zakladateľ moderného slovenského prejavu v maľbe a v kresbe. Svojim dielom úprimne vyznal lásku, úctu a obdiv k Slovensku, jeho prírode a ľudu. V oblasti knižného dizajnu a typografie vytvoril Benka množstvo zaujímavých experimentálnych fontov a dizajnérskych úprav kníh, ktoré sú ovplyvnené kubistickou ideou. Takisto je autorom niekoľkých súkromných, nepredajných bibliofílií. Spolu s Fullom a Galandom patrí Benka k zakladateľom slovenskej knižnej ilustrácie. Staňme sa na chvíľu aj my ilustrátormi nášho života a namaľujme si cestu do Viedne spolu s Martinom Benkom.