Odštartujte školský rok skvelo, v autobusoch s klimatizáciou a wi-fi

september 03, 2017

Ako každý rok o takomto čase, prázdninové dobrodružstvá striedajú školské povinnosti. A ako každý rok, aj tentokrát školákov odvezú do škôl zodpovední šoféri našej prímestskej dopravy.

Linky prímestskej autobusovej dopravy Slovak Lines budú jazdiť opäť podľa cestovných poriadkov platných pre školský rok, v porovnaní s prázdninovým obdobím sa počet autobusových spojov zvýši.

V prvý deň školského vyučovania (4. septembra) majú žiaci skrátené vyučovanie, aby sa všetci dostali komfortne domov, regionálne linky budeme podľa potreby medzi 10-tou a 12-tou hodinou posilovať.

Všetkým žiakom a študentom prajeme úspešný štart do nového školského roka. Veríme, že klimatizované autobusy s wi-fi pripojením vám každodennú cestu do školy spríjemnia.