Zmena letného času na zimný

október 25, 2018

Zmena letného času na zimný 28. OKTÓBER 2018 (nedeľa).
Čas sa mení z 3:00 hod. na 2:00 hod.