Dopravné obmedzenia

Od 15.11.2018 (štvrtok) do 16.11.2018 (piatok) z dôvodu uzávierky miestnej komunikácie v Malackách v lokalite Písniky bude zmena v organizácii dopravy.
Riešenie autobusových zastávok:

  • Zastávka Malacky, Písniky zrušená bez náhrady.
  • Zastávka Malacky, Džbánkareň bude dočasne premiestnená

na začiatok ulice Hurbanova.

-----------------------------------------------------------

Od 12.11.2018 (pondelok) autobusová zastávka Zohor, OcÚ bude premiestnená na pôvodné miesto.

-----------------------------------------------------------

Od 9.11.2018 (piatok) z dôvodu otvorenia železničného priecestia medzi Závodom a Veľkými Levármi na linke 102416 IDS BK 265; IDS BK 275  sa bude premávať po pôvodnej trase.

-----------------------------------------------------------

Od 26.10.2018 (piatok) do odvolania bude na linke 102427, IDS BK 529 Pezinok-Viničné-Senec na priebežných spojoch vedených v smere zo Senca do Pezinka doplnená náhradná zastávka na konci Cintorínskej ulici (lokalita trhoviska).

-----------------------------------------------------------

Od 22.10.2018 (pondelok) do odvolania bude ďalšia etapa úplnej uzávierky v smere od Senca do Pezinka na linkách 102404, IDS BK 527, 528 Bratislava – Ch.Grob – S.Grob – Viničné – Pezinok  a  102427, IDS BK 529 Pezinok-Viničné-Senec.

Riešenie autobusových zastávok:

V smere do Pezinka budú zrušené zastávky Senec, RD; Senec, horný majer; Senec, Logistické centrum; Viničné, objekty; Viničné, kult. dom; Viničné, Domovina; Pezinok, Talihov dvor.
Na predmetných linkách v obci Viničné bude autobus na spojoch do Pezinka obsluhovať iba zastávku Viničné, pošta (na opačnej strane) a doplnené zastavovanie na zastávkach Pezinok, Grinava žel. zast;  Pezinok, Tesco.

V opačnom smere z Pezinka do Senca budú spoje nezmenené, s obsluhou všetkých zastávok po trase. Spoje do Bratislavy budú vychádzať a končiť iba na zastávke Viničné, pošta.

-----------------------------------------------------------

Od 3.9.2018 (pondelok) do odvolania bude dočasne zrušená bez náhrady autobusová zastávka Malacky, štad.

-----------------------------------------------------------

Od 1.9.2018 (sobota) do odvolania z dôvodu rekonštrukcie a úplnej uzávierky cesty v úseku Rohožník - Malacky bude zmena v organizácii dopravy na linkách:

  • 106406  Malacky – Plavecký Peter
  • 205410  Senica – Rohožník – Malacky 

Riešenie autobusových zastávok

Na predmetných linkách sú bez náhrady zrušené zastávky Rohožník, pri moste; Rohožník, hájovňa; Rohožník, strelnica B; Malacky, polesie; Malacky, les.hosp.; Malacky, Nemocnica a Malacky, štad.

Obchádzková trasa bude vedená cez Kuchyňu a Pernek so zastavovaním na vybraných zastávkach.