Dopravné obmedzenia

Od 24.09.2018 (pondelok) do odvolania bude zastávka Zohor, OcÚ dočasne premiestnená na hlavnú cestu v blízkosti kostola.

Zastávky pre každý smer budú označené dopravným značením.

-----------------------------------------------------------

Od 20.9.2018 do 24.9.2018 (štvrtok od 4:00 hod.–pondelok do 9:00 hod.) z dôvodu konania VINOBRANIA v Pezinku bude zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok:
Autobusové zastávky Pezinok,nám.; Pezinok,Trnavská ul.; Pezinok,Kupeckého ul. hostinec; Pezinok,Kupeckého ul.ZŠ; Pezinok,Suvorovova ul.; Pezinok,Rázusova ul.rázc. a Pezinok,Šenkvická ul. v obidvoch smeroch budú bez náhrady dočasne zrušené.

Obchádzkové trasy:

 • Spoje nebudú premávať cez Pezinok, nám., počas obchádzky budú zachádzať iba na zastávku Pezinok, žel.st.. 
 • Smer Bratislava - po uliciach Senecká, Kalinčiakova, Moyzesova; s obsluhou zastávky Pezinok,žel.st.  a ďalej pokračovať po Jesenského a Bratislavskej.
 • Smer Modra, Budmerice, Doľany, Trnava - po uliciach Bratislavská, Jesenského; s obsluhou zastávky Pezinok,žel.st. a ďalej pokračovať po uliciach Moyzesova, Kalinčiakova a Senecká.
 • Spoje v smere na sídl. Sever, Nemocnicu a Malacky po uliciach Moyzesova, Kalinčiakova, Senecká, Šenkvická s odbočením cez sídlisko Muškát; s obsluhou zastávok Pezinok, Muškát a Pezinok, Muškát Pekníková ul..

Obchádzkové trasy budú vyznačené dopravným značením.

-----------------------------------------------------------

Dňa 13.9.2018 (štvrtok) bude v obidvoch smeroch dočasne zrušená bez náhrady autobusová zastávka Senec, Tehelňa.

-----------------------------------------------------------

Dňa 15.09.2018 (sobota) od 08:00 do 18:00 hod. z dôvodu úplnej uzávierky cesty III/5022 v obci Bernolákovo bude zrušená bez náhrady autobusová zastávka Bernolákovo, Školská ul. ZŠ.

-----------------------------------------------------------

Dňa 15.09.2018 (sobota, v čase od 14:00 hod. do 15:30 hod.) z dôvodu podujatia „7.Ročník Behu Pezinkom“ bude čiastočne obmedzená doprava po uliciach na trase: Zámocký park – Kupeckého – Suvorovova -Holubyho – Štefánikova – Trnavská...   

Doprava bude riadená dopravnou políciou  a organizátormi podujatia.

Ospravedlňujeme sa za prípadné meškanie.

-----------------------------------------------------------

Od 10.9.2018 (pondelok) do 27.10.2018 (sobota) na základe rozhodnutia Okresného úradu v Senci za účelom výstavby okružnej križovatky Nová Dedinka bude zmena v organizácii dopravy na linkách 102443 IDS BK 620 a 108410 IDS BK 729.

Riešenie autobusových zastávok
Bez náhrady zrušené zastávky Nová Dedinka, Nová ul., Nová Dedinka, pri hati a Tomášov, Doma.

Obchádzková trasa

 • Linka 102443 IDS BK 620 Bratislava-Nová Dedinka-Tureň-Senec
  Spoje budú vedené z Bernolákova v smere na Veľký Biel s odbočením na Novú Dedinku a s obsluhou zastávok v Novej Dedinke v smere na Veľký Biel. Následne sa vrátia smerom na Veľký Biel.
  Pred Sencom odbočia na Tureň, s obsluhou zastávok v Turni a následne pokračujú do Senca.
 • Linka 108410 IDS BK 729 Senec-Veľký Biel-Tomášov
  Spoje budú vedené bez zmeny a sú skrátené po Novú Dedinku. Zo Senca do Tomášova a späť budú premávať vybrané samostatné spoje podľa výlukového cestovného poriadku. 

Spoje v opačnom smere budú premávať po tej istej trase.

-----------------------------------------------------------

Od 8.9.2018 (sobota) do 31.10.2018 (streda) z dôvodu rekonštrukcie a úplnej uzávierky úseku cesty v extraviláne Senec - Viničné  bude zmena v organizácii dopravy na linke 102427, IDS BK 529 Pezinok-Viničné-Senec.

 • Riešenie autobusových zastávok:

V smere do Pezinka budú bez náhrady zrušené zastávky Senec,RD; Senec,horný majer; Senec,Logistické centrum a Viničné,objekty.

 • Obchádzková trasa:

Spoje budú vedené zo Senca, aut.st. cez obce Veľký Biel, Chorvátsky Grob, Slovenský Grob do obce Viničné, s obsluhou zastávky Viničné, pošta

a ďalej budú pokračovať po  pôvodnej trase linky.

V opačnom smere z Viničného do Senca budú spoje nezmenené, s obsluhou všetkých zastávok po trase.

-----------------------------------------------------------

Od 3.9.2018 (pondelok) do odvolania bude dočasne zrušená bez náhrady autobusová zastávka Malacky, štad.

-----------------------------------------------------------

Od 1.9.2018 (sobota) do odvolania z dôvodu rekonštrukcie a úplnej uzávierky cesty v úseku Rohožník - Malacky bude zmena v organizácii dopravy na linkách:

 • 106406  Malacky – Plavecký Peter
 • 205410  Senica – Rohožník – Malacky 

Riešenie autobusových zastávok

Na predmetných linkách sú bez náhrady zrušené zastávky Rohožník, pri moste; Rohožník, hájovňa; Rohožník, strelnica B; Malacky, polesie; Malacky, les.hosp.; Malacky, Nemocnica a Malacky, štad.

Obchádzková trasa bude vedená cez Kuchyňu a Pernek so zastavovaním na vybraných zastávkach.

-----------------------------------------------------------

Od 13.8.2018 (pondelok od 7:00 hod.) do odvolania bude zastávka Slovenský Grob, Chorvátska ul. v oboch smeroch dočasne premiestnená:

 • v smere do Chorvátskeho Grobu pred rod. dom č. 51
 • v smere z Chorvátskeho Grobu pred rod. dom č. 18

-----------------------------------------------------------

Od 6.8.2018 (pondelok) do odvolania bude z dôvodu úplnej uzávierky cesty II/503 v úseku Tesco okružná križovatka až po most nad železnicou zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok:

 • Na linkách 106406 Malacky-Plavecký Peter a 106408 Malacky-Láb-Jablonové zrušená bez náhrady zastávka Malacky,Tesco.
 • Na linke 106407 Malacky-Kuchyňa-Pezinok zrušené zastávky Malacky,Tesco; Malacky,pomník padlých a Malacky,Sasinkova; náhradná zastávka Malacky,kúpalisko.  

Obchádzková trasa bude vedená po Pezinskej ulici.