Cestujúci sa môžu informovať o zmenách v integrovanej doprave aj na internete alebo na infolinke

28.10.2015

Cestujúci sa môžu informovať o zmenách v integrovanej doprave aj na internete alebo na infolinke

BRATISLAVA, 28. októbra 2015. Bratislavská integrovaná doprava v spolupráci s partnermi spustila informačnú kampaň pre cestujúcich o zmenách v integrovanej doprave. Súčasťou kampane je nová webová stránka, letáky, plagáty a ďalšie informačné materiály, ktoré cestujúci nájdu na zastávkach, vo vozidlách a na predajných miestach dopravcov. K zmenám v cestovaní dôjde od prvého novembra spustením III. etapy integrovaného dopravného systému.

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. v spolupráci s partnermi spúšťa v nedeľu 1. novembra 2015 tretiu etapu Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Cestujúci budú môcť vďaka tomu cestovať za rovnakých podmienok a s rovnakými cestovnými lístkami mestskou hromadnou dopravou v Bratislave a v Bratislavskom kraji, osobnými a regionálnymi vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko a prímestskými autobusmi Slovak Lines.

„Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja považujem za jeden z najnáročnejších projektov, obzvlášť preto, lebo hovoríme o integrácii niekoľkých druhov dopravy od rôznych dopravcov. Počas plánovania projektu sme prešli spolu s partnermi zaťažkávacími skúškami, ktoré dnes ukázali, že dokážeme spoločne viesť úspešný dialóg,“ vyjadril sa Marian Rovenský, predseda predstavenstva Bratislavskej integrovanej dopravy.

Pre verejnosť je prístupná webová stránka www.idsbk.sk. Na nej si môžu cestujúci prečítať všetky aktuálne informácie o integrovanej doprave, o zmenách v cestovaní, nájdu tam aj cestovné poriadky zapojených dopravcov, cenník cestovných lístkov, zľavy, ako aj mapu Bratislavského kraja rozdeleného do tarifných zón integrovaného dopravného systému.  V sekcii „často kladené otázky“ si cestujúci budú môcť nájsť doplnkové informácie a vysvetlenia k modelovým situáciám, s ktorými sa počas cestovania môžu najčastejšie stretnúť, ktoré budú priebežne aktualizované.

„Pre cestujúcich vytvorila Bratislavská integrovaná doprava informačnú linku, prostredníctvom ktorej máme záujem cestujúcim poradiť a pomôcť čo najrýchlejšie. Informačná linka bude cestujúcim k dispozícii od 1. novembra,“ povedal Rovenský.

Súčasťou informačnej kampane je aj distribúcia tlačených informačných materiálov. Už dnes môžu cestujúci nájsť na predajných miestach u dopravcov, na autobusovej a železničnej stanici, plagáty s informáciami o integrovanej doprave, prehľad cien a druhov električeniek (predplatných cestovných lístkov) a prehľad nových cestovných lístkov pre Bratislavu. Cestujúci si môžu z predajných miest vziať aj letáky domov v praktickom formáte s podobným vysvetlením celého integrovaného systému a prichádzajúcich zmien. K dispozícii sú aj informačné materiály v anglickom a nemeckom jazyku. Cestujúci nájdu plagáty  s informáciami aj vo vozidlách a na zastávkach mestskej hromadnej dopravy.
 
Podľa Rovenského: „Vzhľadom na rozsah zmien v cestovaní sme pre  seniorov vo veku nad 70 rokov a tiež pre držiteľov ŤZP s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji vytvorili prechodné obdobie do 31. decembra 2015 pri preprave vo vozidlách MHD a v prímestských autobusoch Slovak Lines.  V tomto období sa budú môcť títo cestujúci prepravovať podľa súčasných tarifných podmienok a na preukázanie nároku na zľavu bude postačovať preukaz ŤZP resp. občiansky preukaz u občanov vo veku nad 70 rokov.“

Toto prechodné obdobie bude akceptované iba v bratislavskej mestskej hromadnej doprave a v prímestských autobusoch Slovak Lines a vytvorené bolo za účelom dosiahnutia plynulého prispôsobenia cestujúcich na nový spôsob prepravy.

Pre rozpoznanie miest predaja cestovných lístkov integrovanej dopravy, miesta budú označené modrou nálepkou s logom IDS BK a nápisom „Predaj cestovných lístkov“. Rovnako budú označené aj prestavené automaty na nové cestovné lístky IDS BK. Pre lepšiu informovať verejnosti budú informačné materiály distribuované aj zamestnancom dopravcov a ostatným predajcom cestovných lístkov, aby v prípade potreby dokázali poradiť cestujúcemu.

Projekt integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji začal v júni 2013. Pre pohodlné zavedenie zmien v cestovaní a plynulé prispôsobenie sa cestujúcich novým zmenám boli  II a III etapa zlúčené. Medzi nasledujúce kroky integrácie dopravy bude patriť možnosť nákupu elektronických cestovných lístkov z elektronických peňaženiek. Elektronickou peňaženkou bude pre cestujúceho bezkontaktná čipová karta s kreditom. Cestujúci si bude môcť dobiť kredit na internete, na predajných miestach dopravcov alebo priamo u šoféra v prímestských autobusoch a tiež si samostatne zakúpiť lístok priamo vo vozidle použitím označovača. Elektronické lístky budú navyše lacnejšie o 10%. Realizácia systému zakúpenia elektronického lístka je naplánovaná na jar 2016.