Slovak Lines spúšťa výcvikový program pre mladých vodičov

20.4.2016

Slovak Lines spúšťa výcvikový program pre mladých vodičov. Preplatí celý vodičák

Overený autobusový dopravca prináša projekt zameraný na záujemcov o prácu vodiča autobusu. Preplatí im náklady spojené so získaním kvalifikačných predpokladov a požiadaviek stanovených pre výkon práce profesionálneho vodiča autobusu  a ponúka aj ďalšie pracovné benefity. Novým adeptom budú poskytnuté mzdové nároky už počas výcviku.

Slovak Lines odštartuje 2.5.2016 výcvikový program pre vodičov autobusov. Je zameraný hlavne na mladých ľudí, ktorí hľadajú zaujímavú stabilnú prácu, avšak nemôžu si dovoliť zaplatiť úvodné náklady.

„Hoci máme aktuálne dostatok vodičov, kvalitné posily hľadáme neustále. Radi by sme podnietili záujem predovšetkým u mladších ročníkov, keďže pôvodná silná generácia postupne odchádza do dôchodku,“ vysvetlil generálny riaditeľ Slovak Lines Peter Sádovský.

Na Slovensku absentuje príprava mladých ľudí na povolanie vodiča autobusu a mnohých môže odradiť vysoká cena za získanie vodičského oprávnenia (skupina D). 

Výberové konania organizuje Slovak Lines pravidelne. „Vždy si však preverujeme profesijnú minulosť záujemcu a o vodičov, ktorí porušujú predpisy, záujem nemáme,“ zdôrazňuje Peter Sádovský.

Výcvikový program je určený záujemcom:

bez vodičského oprávnenia sk. D, resp. bez kvalifikačného kurzu vodiča osobnej dopravy,
ktorí spĺňajú minimálny vek 24 rokov, sú občiansky bezúhonní, nemajú záznam o vedení vozidla po požití alkoholu alebo iných návykových látok, podmienkou je tiež slušné a zdvorilé vystupovanie,
ktorí sa zaviažu zotrvať po určitú dobu v pracovnom pomere v Slovak Lines. 

Výhody pre nových záujemcov:

preplatenie nákladov spojených so získaním  predpokladov a požiadaviek  nevyhnutných pre výkon práce vodiča autobusu,
poskytnutie mzdových nárokov  už počas výcviku,
bezplatné ubytovanie pre vodičov  s trvalým bydliskom mimo Bratislavy,
odmeny za jazdu bez nehody, pri životných jubileách, pracovných výročiach a za úsporu nafty,
preplácanie cestovného z/do práce, zľavy na cestovnom pre rodinných príslušníkov.