Opravárenský areál a administratívna budova na Rožňavskej ulici v Bratislave

Spoločnosť Slovak Lines Služby, a.s. ponúka na predaj opravárenský areál vrátane pozemkov a administratívnej budovy na Rožňavskej ulici v Bratislave.

banner presov
banner presov

Výhody nehnuteľnosti

Skvelá lokalita

Výborná dostupnosť a poloha areálu v lokalite Bratislava Ružinov.

Nemusíte začínať odznovu

Väčšia časť areálu okrem administratívnej budovy je v prenájme do roku 2028 so zaujímaným výnosom.

Možnosť rozvoja

Rozľahlý pozemok s ponúka možnosť dostavby ďalších objektov a hál podľa potreby záujemcu.

Je možná aj zmena územného plánu pre ďalší development.

Viac informácií

Spoločnosť Slovak Lines Služby, a.s. je výlučným vlastníkom nehnuteľností v celosti vedených na LV č. 1220 bez tiarch.

Podľa LV č. 2165 je podielových spoluvlastníkom výmenníkovej stanice súp. č. 18542 a admin. budovy súp. č.4380 v areály na Rožňavskej ulici č. 2 v Bratislave v k.ú. Trnávka v podiele 3/5 a podľa LV č. 2395 je podielovým spoluvlastníkom pozemku parc. č. 15109/10 v podiele ½.

Pozemky a stavby určené na predaj:

Stavby

podiel 3/5  z budovy výmenníkovej stanice na parc. č. 15109/28

podiel 3/5 z administratívnej budovy na parc. č. 15109/9

opravárenská hala na parc. č. 15109/30

budova olejového hospodárstva na parc. č. 15109/31

dielne na parc. č. 15109/73

oplotenie areálu

vonkajšie úpravy

 

Pozemky  
pozemok parc. č. 15109/9 zastavaná plocha o výmere 1 141 m2

pozemok parc. č. 15109/26 ostatná plocha o výmere

8 239 m2

pozemok parc. č. 15109/28 zastavaná plocha o výmere

170 m2

pozemok parc. č. 15109/30 zastavaná plocha o výmere

1 908 m2

pozemok parc. č. 15109/31 zastavaná plocha o výmere

273 m2

pozemok parc. č. 15109/73 zastavaná plocha o výmere

397 m2

podiel ½ z pozemku parc. č. 15109/10, zastavaná plocha o celkovej výmere

381 m2

 

Jednotlivé objekty sú pripojené na vnútro areálové siete: voda, kanalizácia, NN, plyn, dvor je odvodnený cez sieť odvodňovacích kanálov, a cez dve čističky odpadových vôd do uličnej siete. Dvor je betónový a osvetlený.

Výmenníková stanica

Bola daná do užívania v roku 1988. Ide o skeletovú stavbu s murovanou výplňou,  plochou strechou s betónovou podlahou.

banska bystrica
banska bystrica
nitra
nitra

Administratívna budova

Bola daná do užívania v roku 1959. Ide o skeletovú stavbu s murovanou výplňou s plytkou sedlovou strechou s valbami. Budova je štvorpodlažná so suterénom, v ktorom v ½ je umiestnený CO kryt, na prízemí vrátnica, jedáleň a na poschodiach kancelárie.

banska bystrica
banska bystrica
nitra
nitra

Budova je čiastočne využívaná. Kancelárie, chodba a soc. zariadenia na 1.NP, schodisko medzi prízemím a 1. NP a vstup s vrátnicou na prízemí bol stavebne prestavaný a upravený spoluvlastníkom, ktorý tieto priestory výhradne užíva. Zvyšná časť stavby je v zlom stavebnotechnickom stave, vzhľadom  na to, že niektoré podlažia sú nevyužívané, zdevastované, vykurovanie a sociálne zázemia a kancelárie poškodené.

Zároveň je poškodené vodovodné vedenie, výťah a priestory nie je možné v súčasnom stave užívať.

Sklad horľavých kvapalín

Daný do užívania v roku 1965. Dvojpodlažný priestor , skladu olejov a kvapalín, svetlíkmi, oceľovým schodiskom do suterénu. Ide o železobetónovú budovu, s trámovým stropom s murovanou prístavbou soc zariadení.

banska bystrica
banska bystrica
nitra
nitra

Dielne TP

Rekonštruovaná dielňa v roku 2013 s kanálom pre opravu autobusov vrátane sociálnych zariadení.

banska bystrica
banska bystrica
nitra
nitra

Oplotenie

Priebežné na betónovom základe s podmurovkou, výplň pletivo v oceľovom ráme na oceľových stĺpikoch postavený v roku 1993.

banska bystrica
banska bystrica
nitra
nitra

Hala pre opravy autobusov

Daná do užívania v roku 1953. V rokoch 1993 a 2013 boli vykonané stavebné práce na modernizáciu.

Stavba je postavená zo železobetónového skeletu, výplň z muriva. Podlahy sú betónové  s gumovou nenasiakavou úpravou, stropy sú trámové železobetónové s pohľadom feal a polystyrénu, strecha je klenbová železobetónová škrupina. Okná sú väčšinou plastové, vstupné vráta segmentové plastové na diaľkové ovládanie. Vykurovanie centrálne z kotolne cez registre a vzduchotechnické jednotky, fukáre. V hale je rozvod spalín z motorov autobusov. V hale je 9 montážnych jám.

Takisto je súčasťou administratívno-sociálny celok pre zamestnancov.

banska bystrica
banska bystrica
nitra
nitra

Máte záujem?

Ozvite sa nám

media@slovaklines.sk