Tieto certifikáty potvrdzujú, že spoločnosť SLOVAK LINES a.s. používa systém manažérstva kvality v súlade s normou číslo EN ISO 9001 : 2015, systém environmentálneho manažérstva v súlade s normou EN ISO 14 001: 2015 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s normou ISO 45 001:2018 pre oblasť platnosti:

 

PRAVIDELNÁ AUTOBUSOVA DOPRAVA

Certifikácia bola vykonaná podľa predpisov TÜV NORD CERT pre auditovanie a certifikáciu a podlieha pravidelným kontrolným auditom.