Časová os zážitku

16:30
Odchod z Bratislavy
Autobusová stanica Nivy, nástupište 11
18:00
Príchod do Viedne
Stadthalle, Halle D
19:30
Koncert
Placebo
23:00
Odchod z Viedni
Stadthalle, Halle D
00:30
Príchod do Bratislavy
Autobusová stanica Nivy, výstupište

Detaily zážitku

Cena zahŕňa

  • Spiatočný lístok Bratislava - Koncert a späť
  • Príchod priamo na miesto konania koncertu
  • Odchod z miesta konania koncertu 30 minút po skončení

Storno podmienky

  • Tento lístok nie je možné stornovať
  • V prípade zrušenia dopravy zo strany dopravcu z dôvodu nenaplnenia minimálnej kapacity, sa cestovné vráti v plnej hodnote cestujúcemu bez účtovania storno poplatku
  • Cestovné v plnej hodnote bez storno poplatku sa cestujúcemu vracia aj v prípade zrušenia koncertu zo strany organizátora pred uskutočnením cesty.

Cena nezahŕňa

  • Lístok na koncert
  • Cestovné poistenie

Doplňujúce informácie

• Cestujúci nastupuje len do autobusu, ktorého číslo a názov akcie je uvedené na lístku, prípadne na základe usmernenia vodiča alebo povereného pracovníka Dopravcu.

• Autobus na akciu odchádza v čase zverejnenom na cestovnom lístku. V prípade, že cestujúci zmešká jeho odchod, nemá nárok na vrátenie peňazí ani pomernej časti.

• Autobus odchádza späť 30 (tridsať) minút po skončení koncertu. Ak sa podujatie predĺži, odchádza 10 minút po nastúpení 75 (sedemdesiatpäť) % všetkých účastníkov.

• V prípade, že cestujúci zmešká odchod, nemá nárok na vrátenie cestovného ani jeho pomernej časti.

• V prípade poškodenia, alebo znečistenia autobusu, bude náklad na opravu alebo vyčistenie daný na úhradu osobe, ktorá zavinila poškodenie alebo znečistenie.

• Počas prepravy je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a návykové látky.

Poďte s nami aj na ďalšie koncerty

Cena nezahŕňa lístok na koncert

The Cure + Special Guest

23. október 2022 19:30:00 @Marx Halle, Viedeň
25 €
Cena nezahŕňa lístok na koncert

One Republic

4. november 2022 19:30:00 @Stadthalle, Halle D, Viedeň
25 €
Cena nezahŕňa lístok na koncert

Bryan Adams

3. december 2022 19:30:00 @Stadthalle, Halle D, Viedeň
25 €
Cena nezahŕňa lístok na koncert

Nightwish

4. december 2022 18:45:00 @Stadthalle, Vienna
25 €