Nadácia Novohradská

podporuje výchovno-vzdelávací proces na Gymnáziu Jura Hronca a ZŠ Košická, odborný rast učiteľov, všestranný rozvoj vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít žiakov, rozvoj talentov, podpora sociálne slabších žiakov, budovanie kvalitného športoviska pre deti. Deti sú naša budúcnosť, pomáhajme rozvíjať ich talent. Slovak Lines a Dominik Hrbatý (bývalý žiak ZŠ Košická) podporujú Nadáciu Novohradská, pridajte sa k nám.

Úsmev ako dar

je mimovládnou organizáciou pre podporu detí žijúcich v detských domovoch. Je to organizácia, ktorá chce dať deťom v nariadenej ústavnej starostlivosti a ohrozeným deťom šancu prežiť dôstojný a plnohodnotný život, vytvoriť im bezpečné a trvalé prostredie ľudského zázemia a lásky, pomôcť im pripraviť sa na samostatný život. Deti si zaslúžia pomoc od každého z nás a preto Organizácii Úsmev ako dar Slovak Lines pomáha príležitostným sponzorským poskytnutím autobusov na prepravovanie detí počas rôznych akcií, ale aj poskytovaním plôch na propagovanie verejnej zbierky.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov, rodičov nevidiacich a slabozrakých detí. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska má vyše 5 500 členov združených v 69-tich základných organizáciách na celom území Slovenska.

Pracujeme v doprave a v našej práci je zrak naozaj veľmi dôležitý. Možno aj preto vieme oceniť, čo znamená strata zraku pre človeka a aj preto radi spolupracujeme práve s týmto združením. Naša spoločnosť už niekoľko rokov príležitostne poskytuje únii voľné lístky na cesty linkami Slovak Lines.

Výcviková škola pre vodiacich psov ÚNSS

je medzinárodne uznávaná škola, o čom svedčí jej členstvo v Medzinárodnej federácii škôl pre vodiacich psov. Výchova šteniat aj tréningový program prebiehajú pri plnej integrácii psa do rodiny vychovávateľa alebo trénera, čo zodpovedá podmienkam, v ktorých budú psi neskôr slúžiť svojim nevidiacim majiteľom.

Ľudia, ktorým chýba zrak, sú našimi pravidelnými cestujúcimi. Sme radi keď vidíme, že ich na cestách v autobusoch sprevádzajú ich štvornohí spoločníci. Taktiež nás teší, že už niekoľko rokov začína povinná výcviková trasa pre vodiacich psov práve na Autobusovej stanici Mlynské Nivy. Výcvikovú školu psov radi pozývame na prezentáciu počas našich firemných eventov, pretože sme presvedčení, že verejnosť potrebuje čím viac informácií o svete nevidiacich, ale aj o tých, čo im pomáhajú zaradiť sa do života bez prekážok. Naša spoločnosť v minulosti finančne podporila vydanie stolového kalendára tejto školy.

Hodina deťom

je celonárodná a celoročná verejná zbierka Nadácie pre deti Slovenska, za ktorou sa ukrýva široký tím odhodlaných ľudí - detské a mládežnícke organizácie, osobnosti, zamestnanci Nadácie pre deti Slovenska, ich partneri, podporovatelia, rodiny a priatelia, dobrovoľníci, médiá, ktorí všetci s nadšením odvádzajú veľký kus práce pre deti a mladých ľudí na Slovensku. Sme radi, že do tejto veľkej rodiny od roku 2007 patrí aj naša spoločnosť.

Dva ročníky tejto verejnej zbierky odštartovali práve na AS Mlynské Nivy. Sme veľmi radi, že aj viacerí zamestnanci našej spoločnosti sa aktívne a radi zapájajú do finančnej zbierky.

Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou Aura

poskytuje svojim členom  informácie o tomto ochorení. Ľuďom postihnutým epilepsiou dáva možnosť lepšie sa medzi sebou spoznávať, organizuje pre nich stretnutia, výlety i rekondičné pobyty. Naša spoločnosť združeniu už tradične poskytuje bezplatnú prepravu autobusom na letný rekondičný ozdravovací pobyt, ktorý sa koná v Častej - Papierničke.