Výhodnejšia cesta k zážitkom

Bratislava CARD je oficiálnou destinačnou turistickou kartou. Vyberte si medzi kartou s verejnou dopravou a kartou bez verejnej dopravy.

Verejná doprava

Neobmedzené cestovanie verejnou dopravou v meste a regióne.

Múzeá a galérie

Bezplatný vstup do 18 múzeí a galérií v meste a regióne.

Väčšina múzeí a galérií je v pondelky a počas štátnych sviatkov zatvorená. Posledný vstup do múzeí a galérií je spravidla 30 minút pred zatvorením.

Pešia prehliadka mesta

Prehliadka historického centra mesta s profesionálnym sprievodcom. Koná sa denne o 14:00 hod.

Minimálna účasť sú 2 osoby a je nutné sa na ňu prihlásiť do 12:00 hod. daného dňa.

Atraktívne zľavy

Využite viac ako 100 atraktívnych zliav až do výšky 50 %.

Staré mesto, Hlavné námestie
Staré mesto, Hlavné námestie
Most SNP, Dunaj
Most SNP, Dunaj

Zážitky na nezaplatenie

Vyberte si svoju Bratislava CARD podľa toho, ako dlho a akým spôsobom ju chcete využívať.

Cenník Bratislava CARD

Bratislava CARD + Transport:
24 hodín - 20 €
48 hodín - 25 €
72 hodín - 28 €

Bratislava CARD:
24 hodín - 18 €
48 hodín - 21 €
72 hodín - 23 €

Zakúpte si kartu priamo na Nivách

Bratislava CARD si zakúpite v pokladniach Autobusovej stanice Nivy v Bratislave alebo v medzinárodnej čakárni Lounge na stanici Nivy.

Platnosť Bratislava CARD

Karta platí 24, 48 alebo 72 hodín od dátumu a hodiny aktivácie na predajnom mieste.

Ako používať Bratislava CARD?

  • Karta je neprenosná a platná, len ak je opatrená menom držiteľa, dátumom a hodinou vystavenia.
  • Držiteľom karty môže byť len osoba vo veku nad 16 rokov vrátane.
  • Vo všetkých zariadeniach a službách sa preukážte kartou vopred.
  • Všetky uvedené zľavy platia do 31. 3. 2023 a vzťahujú sa na základné cenníkové ceny platné pre jednu dospelú osobu, ak nie je uvedené inak.
  • Zľavy s Bratislava CARD sa nekombinujú s inými zľavami.
  • Karta s verejnou dopravou umožňuje neobmedzené cestovanie vo všetkých zónach IDS BK vrátane nočných spojov a prepravy batožiny. Pri kontrole je nutné preukázať sa okrem karty na požiadanie aj dokladom totožnosti.
  • Otváracie hodiny jednotlivých zariadení sa môžu počas doby platnosti brožúry zmeniť, preto odporúčame overiť si ich prístupnosť vopred.
  • Väčšina obchodov je počas štátnych sviatkov zatvorená.
  • Niektoré reštaurácie môžu byť počas vybraných štátnych sviatkov zatvorené alebo mať zmenené otváracie hodiny.
  • Nepoužité karty nemôžu byť refundované.