Kontaktné centrum

Informácie vám radi poskytneme v pracovné dni od 7:00 do 19:00 hod. a cez víkendy a počas sviatkov od 8:00 do 18:00 hod. telefonicky na čísle +421 2 55 422 734 alebo mailom na info@slovaklines.sk

Pokladne

Pokladne na Autobusovej stanici Nivy v Bratislave sú vám k dispozícii v pracovné dni od 7:00 do 19:00 hod. a cez víkendy a počas sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.

Prenájom autobusov

Straty a nálezy

Ak vodič Slovak Lines nájde vo svojom autobuse stratenú batožinu alebo cenné predmety, odovzdá ich do Strát a nálezov na pokladniach Autobusovej stanice Nivy. Ohľadom straty alebo nájdenia vášho majetku sa prosím informujte na našom Kontaktom centre:

Kontaktné centrum (v pracovné dni od 7:00 do 19:00 hod. a cez víkendy a počas sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.)
+421 2 55 422 734

Pre médiá

Štefan Bako
Manažér komunikácie a PR
stefan.bako@slovaklines.sk 

Podnety a sťažnosti

Pre dopravcov

Prenájom reklamy

Naše reklamné plochy siahajú doslova od jedného konca Slovenska po druhý. Neobmedzujeme sa však len na reklamu na kolesách.

Ozvite sa nám na reklama@slovaklines.sk a vypracujeme vám ponuku ušitú na mieru vašim požiadavkám a možnostiam. 

Firemné údaje

Obchodné meno

Slovak Lines, a.s.

Sídlo

Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava

Adresa

Slovak Lines, a.s.

Mlynské Nivy 5 

821 09 Bratislava

Office

Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava

Registrovaná

Okresný súd Bratislava I, Obchodný register, oddiel Sa, vložka č. 2815/B

IČO

35 821 019

IČ DPH

SK2020246976

DIČ

2020246976

Bankové spojenie

VÚB, a. s., Bratislava

Číslo účtu

SK74 0200 0000 0010 4160 4112