Kontaktné centrum

Informácie vám radi poskytneme v pracovné dni od 7:00 do 19:00 hod. a cez víkendy a počas sviatkov od 8:00 do 18:00 hod. telefonicky na čísle +421 2 55 422 734 alebo mailom na info@slovaklines.sk

Pokladne

Pokladne na Autobusovej stanici Nivy v Bratislave sú vám k dispozícii v pracovné dni od 7:00 do 19:00 hod. a cez víkendy a počas sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.

Prenájom autobusov

Straty a nálezy

Ak vodič Slovak Lines nájde vo svojom autobuse stratenú batožinu alebo cenné predmety, odovzdá ich do Strát a nálezov na pokladniach Autobusovej stanice Nivy. Ohľadom straty alebo nájdenia vášho majetku sa prosím informujte na našom Kontaktom centre:

Kontaktné centrum (v pracovné dni od 7:00 do 19:00 hod. a cez víkendy a počas sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.)
+421 2 55 422 734

Pre médiá

Podnety a sťažnosti

Pre dopravcov

Prenájom reklamy

Naše reklamné plochy siahajú doslova od jedného konca Slovenska po druhý. Neobmedzujeme sa však len na reklamu na kolesách.

Ozvite sa nám na reklama@slovaklines.sk a vypracujeme vám ponuku ušitú na mieru vašim požiadavkám a možnostiam. 

Firemné údaje

Obchodné meno

Slovak Lines Služby, a. s.

Sídlo

Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava

Adresa

Slovak Lines Služby, a.s.

Mlynské Nivy 5 

821 09 Bratislava

Office

Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava

Registrovaná

Okresný súd Bratislava I, Obchodný register, oddiel Sa, vložka č. 4723/B

IČO

44 668 759

IČ DPH

SK2022792552

DIČ

2022792552

Bankové spojenie

VÚB, a. s., Bratislava

Číslo účtu

SK13 0200 0000 0025 8222 8759

 

Obchodné meno

Slovak Lines Express, a. s.

Sídlo

Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava

Adresa

Slovak Lines Epress, a.s.

Mlynské Nivy 5 

821 09 Bratislava

Office

Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava

Registrovaná

Okresný súd Bratislava I, Obchodný register, oddiel Sa, vložka č. 4722/B

IČO

44 667 345

IČ DPH

SK2022792464

DIČ

2022792464

Bankové spojenie

VÚB, a.s.

Číslo účtu

SK24 0200 0000 0025 8223 2053