Vozový park Slovak Lines tvorí vyše 300 autobusov. Naše autobusy sú vybavené klimatizáciou a od roku 2013 používame v prímestskej doprave aj nízkopodlažné autobusy kompletne vybavené aj pre prepravu cestujúcich so zdravotným postihnutím. Vozový park Slovak Lines sa priebežne obnovuje.

Pozrite si, čo máme vo vozovom parku.

Slovak Lines sa aktívne podieľa na činnosti Zväzu autobusovej dopravy, ktorý zastupuje najvýznamnejších autobusových dopravcov na Slovensku. Okrem poskytovania autobusovej dopravy sa Slovak Lines špecializuje aj na odborné opravy a údržbu vozidiel.

Naše autobusy

História našej spoločnosti siaha do roku 1949 ku vzniku národného podniku ČSAD. Počas rokov sa firma transformovala a pôsobili sme pod názvom SAD Bratislava, až kým prišla v roku 2007 zmena názvu značky na Slovak Lines. Spoločnosť má v súčasnosti 620 zamestnancov, z toho 430 vodičov. 

Prímestskú dopravu v Bratislavskom samosprávnom kraji zabezpečujeme 43 autobusovými linkami. Naše regionálne spoje sú súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Autobusy Slovak Lines v regionálnej doprave ročne prepravia okolo 12,5 mil. cestujúcich.

Inovujeme, aby sme boli lepší

Rovnako ako na tradície sa však sústreďujeme aj na inovácie, vysokú kvalitu služieb a bezpečnosť. V posledných rokoch sa predaj komerčných produktov spoločnosti Slovak Lines Express, ktoré tvorí najmä medzinárodná linka do Viedne, sezónne linky a príležitostná doprava, presúva do online prostredia. Mobilná aplikácia Slovak Lines patrí medzi najvyspelejšie dopravné aplikácie na slovenskom digitálnom trhu.

Spoločnosť SLOVAK LINES a.s. je držiteľom certifikátov ISO 9001, ISO 14 001 a ISO 45 001, ktoré získala po intenzívnej príprave a následne vykonanom audite spoločnosťou TÜV NORD CERT GmbH.

Tieto certifikáty potvrdzujú, že spoločnosť SLOVAK LINES a.s. používa systém manažérstva kvality v súlade s normou číslo EN ISO 9001 : 2015, systém environmentálneho manažérstva v súlade s normou EN ISO 14 001: 2015 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s normou ISO 45 001:2018 pre oblasť platnosti:

PRAVIDELNÁ AUTOBUSOVA DOPRAVA

Certifikácia bola vykonaná podľa predpisov TÜV NORD CERT pre auditovanie a certifikáciu a podlieha pravidelným kontrolným auditom.