Od 5.8.2019 (pondelok od 9:00) do odvolania bude zmena v organizácii dopravy na spojoch z Bratislavy vedených cez zastávku MiÚ Vajnory (010525 a 010527)

- Spoje budú vedené obchádzkou cez ulice Rybničná, Osloboditeľská a Baničova (viď mapka)

- Zastávka MiÚ Vajnory bude premiestnená do náhradnej polohy v ulici Osloboditeľská

- V smere do Bratislavy budú spoje premávať bez zmeny