Od 26. septembra (12:00) do 30. septembra 2019 (12:00) bude z dôvodu konania Vinobrania v Modre zmenená organizácia dopravy

iešenie autobusových zastávok:
- zastávka Modra, Štúrova ul. bude premiestnená na Kalinčiakovu ul. pred kino
- zastávky Modra, obch.dom a Modra, kaplnka budú dočasne zrušené bez náhrady

Obchádzkové trasy:
- smer Pezinok, Bratislava - po uliciach Horná, Baštová, Vinárska, Dr.Bodického, Kalinčiakova, Štefánikova;
- smer Trnava, Budmerice, Doľany - po uliciach Štefánikova, Kalinčiakova, Dr.Bodického, Kuzmányho, Baštová, Horná;
- smer Šenkvice, Vištuk, Senec - po uliciach Štefánikova, Šúrska, Dolná; s doplneným zastavovaním na autobusových zastávkach Modra, Štefánikova ul. a Modra, Šúrska ul.;
- diaľkové linky - budú mať náhradnú zastávku v oboch smeroch na Kalinčiakovej ulici pred kinom.

Malokarpatský expres
Nebude od 28. do 29. septembra 2019 obsluhovať zastávku Modra, Štúrova ul.