Služba turistických anjelov na Autobusovej stanici Nivy

August je každoročne jedným z najsilnejších mesiacov v návštevnosti Bratislavy, pričom mnohí do slovenskej metropoly prichádzajú autobusmi. To je hlavný dôvod, prečo sa po Autobusovej stanici Nivy budú pohybovať turistickí anjeli. Počas najvyťaženejších dní Autobusovej stanice budú cestujúcej verejnosti a turistom poskytovať základné informácie o meste, jeho atraktivitách a službách a zabezpečovať  navigáciu  k zástavkám verejnej dopravy, tak  aby sa  návštevníci mesta úspešne dostali do svojho cieľa. Bratislava Tourist Board (BTB) touto aktivitou doplní činnosť svojej sezónnej pobočky TIC, ktorá pracuje na AS v  dennom režime od 10.00 do 18.00 hod. Služba sa zaviedla v spolupráci BTB s Bratislavským dobrovoľníckym centrom a Slovak Lines.  

Turistickí anjeli zavítajú na Autobusovú stanicu aj v septembri  – a to počas Týždňa mobility a Týždňa dobrovoľníctva  ( 16. - 22. septembra).