Dopravná karta

je čipová karta, ktorá svojmu užívateľovi prináša množstvo výhod, rozdielnych najmä podľa veku majiteľa karty. Cena dopravnej karty je 3 € vrátane obalu.

Minimálny vklad na dopravnú kartu je 3 € a maximálny zostatok je 150 €.

Všeobecné výhody dopravnej karty Slovak Lines:
- zľava pri cestovnom platenom prostredníctvom dopravnej karty,
- doklad na preukázanie veku potrebný na uplatnenie zľavy podľa vekovej kategórie,
- elektronická peňaženka (peniaze je možné doplniť ľubovoľne u vodičov alebo na Náhradnej autobusovej stanici Nivy v Bratislave a na AS Malacky),
- dopravnú kartu môžete použiť na kúpu časového predplatného cestovného lístka (PCL), tzv. električenky, na cestovanie v rámci integrovaného systému (IDS BK)

Dopravnú kartu u nás získate na počkanie. Zakúpiť si ju môžete v Bratislave na Náhradnej autobusovej stanici Nivy a v Malackách na autobusovej stanici v čase otváracích hodín.

Čo potrebujete k vybaveniu dopravnej karty

žiak do 16 rokov 
- rodný list,
- fotografiu (2,5cm x 3 cm), ak si DK vybavujete na autobusovej stanici, odfotíme Vás bezplatne priamo pri vybavení dopravnej karty
- cena dopravnej karty je 3 € vrátane obalu. 
- minimálny vklad na dopravnú kartu 3 €.
Platnosť dopravnej karty je celé obdobie do dovŕšenia 16 rokov. Počas tohto obdobia nemusíte nosiť žiadne ďalšie potvrdenia.

študent do 26 rokov
- doklad o návšteve školy, ktorý platí pre príslušný školský rok nie starší ako 30 dní,
- preukázať sa občianskym preukazom,
- fotografiu (2,5 cm x 3 cm), ak si DK vybavujete na autobusovej stanici, odfotíme Vás bezplatne priamo pri vybavení dopravnej karty
- cena dopravnej karty je 3 € vrátane obalu. 
- minimálny vklad na dopravnú kartu 3 €.
Platnosť dopravnej karty - dopravnú kartu môžete využívať počas celého obdobia štúdia v dennej forme až do dovŕšenia 26-teho roku Vášho veku.
Platnosť dopravnej karty je potrebné každoročne predĺžiť za poplatok v zmysle cenníka služieb.
K predĺženiu platnosti dopravnej karty je potrebné priniesť doklad o pokračovaní štúdia na ďalší školský rok, potvrdený školou.
Žiakom základných a stredných škôl končí platnosť nároku na zľavu posledným dňom školského roka pre ktorý bola platná, tzn. 31. augusta. Žiakom maturitných (záverečných) ročníkov sa zľava poskytuje do termínu záverečnej skúšky, max. však do 30. júna príslušného školského roka.

dospelý cestujúci (obyčajná DK)
- uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska,
- preukázať sa občianskym preukazom,
- fotografiu (2,5cm x 3 cm), ak si DK vybavujete na autobusovej stanici, odfotíme Vás bezplatne priamo pri vybavení dopravnej karty
- cena dopravnej karty je 3 € vrátane obalu, 
- minimálny vklad na dopravnú kartu 3 €.

Otváracie hodiny pre vybavenie dopravnej karty >>TU<<

Za zablokovanie alebo reklamáciu dopravnej karty sa účtuje manipulačný poplatok v zmysle cenníka č. 8 Prepravného poriadku IDS BK