main-page-na-webstranku-slovak-lines-300x600px-1.jpg
BANNER NA MAIN PAGE 300x600px2.jpg

Dopravná karta

je čipová karta, ktorá svojmu užívateľovi prináša množstvo výhod, rozdielnych najmä podľa veku majiteľa karty. Cena dopravnej karty je 3 € vrátane obalu.

Minimálny vklad na dopravnú kartu je 3 € a maximálny zostatok je 83 €.

Všeobecné výhody dopravnej karty Slovak Lines:
- zľava pri obyčajnom cestovnom platenom prostredníctvom dopravnej karty,
- doklad na preukázanie veku potrebný na uplatnenie zľavy podľa vekovej kategórie,
- elektronická peňaženka (peniaze je možné doplniť ľubovoľne u vodičov alebo na AS Mlynské Nivy v Bratislave a na AS Malacky),
- dopravnú kartu môžete použiť na kúpu časového predplatného cestovného lístka (PCL), tzv. električenky, na cestovanie v rámci integrovaného systému (IDS BK) na území Bratislavy a Záhoria (obce patriace do okresu Malacky).

Dopravnú kartu u nás získate na počkanie. Zakúpiť si ju môžete v Bratislave na autobusovej stanici Mlynské Nivy a v Malackách na autobusovej stanici v čase otváracích hodín.

Čo potrebujete k vybaveniu dopravnej karty

žiak do 15 rokov 
- rodný list,
- fotografiu (2,5cm x 3 cm), ak si DK vybavujete na AS Mlynské Nivy, odfotíme Vás bezplatne priamo pri vybavení dopravnej karty
- cena dopravnej karty je 3 € vrátane obalu. 
- minimálny vklad na dopravnú kartu 3 €.
Platnosť dopravnej karty je celé obdobie do dovŕšenia 15 rokov. Počas tohto obdobia nemusíte nosiť žiadne ďalšie potvrdenia.

študent do 26 rokov
- doklad o návšteve školy s platnosťou do 31. 8. príslušného školského roka potvrdený školou,
- preukázať sa občianskym preukazom,
- fotografiu (2,5 cm x 3 cm), ak si DK vybavujete na AS Mlynské Nivy, odfotíme Vás bezplatne priamo pri vybavení dopravnej karty
- cena dopravnej karty je 3 € vrátane obalu. 
- minimálny vklad na dopravnú kartu 3 €.
Platnosť dopravnej karty - dopravnú kartu môžete využívať počas celého obdobia štúdia v dennej forme až do dovŕšenia 26-teho roku Vášho veku.
Platnosť dopravnej karty je potrebné každoročne predĺžiť za poplatok v zmysle cenníka služieb.
K predĺženiu platnosti dopravnej karty je potrebné priniesť doklad o pokračovaní štúdia na ďalší školský rok, potvrdený školou.

dospelý cestujúci (obyčajná DK)
- uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska,
- preukázať sa občianskym preukazom,
- fotografiu (2,5cm x 3 cm), ak si DK vybavujete na AS Mlynské Nivy, odfotíme Vás bezplatne priamo pri vybavení dopravnej karty
- cena dopravnej karty je 3 € vrátane obalu, 
- minimálny vklad na dopravnú kartu 3 €.

Otváracie hodiny pre vybavenie dopravnej karty >>TU<<

/Zablokovanie alebo reklamácia dopravnej karty
manipulačný poplatok 1,66 €/